Huyệt Kim Nhũ – Huyệt Trị Bong Gân Cổ Chân

Huyệt Kim Nhũ nằm tại đỉnh mắt cá chân trong xuống 3 khoát, lùi ra phía sau 1 khoát (dưới huyệt Khô minh 1 khoát), ở chân bên Phải. Trị bong gân ở cổ chân.

Huyệt Kim Nhũ - Huyệt Trị Bong Gân Cổ Chân
Huyệt Kim Nhũ – Huyệt Trị Bong Gân Cổ Chân

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là gân cơ cẳng chân sau và gân cơ gấp dài các ngón chân, sau mỏm chân đế gót của xương gót.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

Cách bấm

  • Khóa Khô khốc 3 + Day bấm.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s