Huyệt Mạnh Túc – Trị Đau Dạ Dày Và Rối Loạn Tiêu Hóa

Huyệt Mạnh Túc nằm tại khe ngón chân cái (1) và ngón chân 2 kéo thẳng xuống lòng (gan) bàn chân 1 khoát. Khi tác động huyệt giúp trị đau dạ dày và rối loạn tiêu hóa rất hiệu quả.

Huyệt Mạnh Túc
Huyệt Mạnh Túc

Giải phẫu

  • Dưới da là gân gấp ngón 2 của cơ gấp dài các ngón chân, khớp xương đốt 1 và đốt 2 của ngón chân thứ 2.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1.

Tác dụng

Trị dạ dầy bị rối loạn (ợ hơi, ợ chua).

Vùng trung vị bị bệnh.

Trong điều trị đau dạ dày:

  • Đau vùng thượng vị: dùng huyệt Dĩ mạch.
  • Đau vùng trung vị: dùng huyệt Mạnh túc, Vị thốn.
  • Đau vùng hạ vị: dùng huyệt Tinh ngheo.

Còn huyệt Vị thốn có thể dùng khi dạ dày đau bất kể ở vùng nào (thượng, trung hoặc hạ vị).

Cách bấm

Bấm chếch ngón tay về phía ngón chân 1.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s