Huyệt Tuyết Ngư

Huyệt Tuyết Ngư nằm tại bờ trong đốt 3 ngón tay út (5), trên đường tiếp nối da gan tay – mu tay, ngay đầu nếp gấp khớp bàn tay – ngón tay. Khi bấm huyệt sẽ giúp trị mất ngủ rất hiệu quả.

Huyệt Tuyết Ngư
Huyệt Tuyết Ngư

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là chỗ bám của cơ dạng ngón út (5) và cơ gấp ngón út, bờ trong đầu trên đốt xương ngón út.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK trụ.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

Cách bấm

  • Khóa huyệt Tam tuyền + bấm day huyệt Tuyết ngư và ngược lại, rồi day bấm cả 2 huyệt cùng lúc.

Lưu ý

  • Tương đương vị trí huyệt Tiền cốc (của Châm cứu).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s