Huyệt Khư Hợp

Huyệt Khư Hợp nằm ở khớp (khe) đốt sống thắt lưng 2 – 3 (L2 – 3) ra ngang 1 khoát. Thường dùng để trị liệt chi dưới ở trẻ nhỏ dưới 10 tuổi.

Huyệt Khư Hợp
Huyệt Khư Hợp

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cân cơ ngực – thắt lưng của cơ lưng to, cơ răng bé sau – dưới, cơ lưng dài, cơ ngang gai, cơ gian mỏm gai, cơ mông thắt lưng, cơ đáy chậu.
  • TK vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây sống thắt lưng 2, nhánh của đám rối thắt lưng.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L1 hoặc L2.

Cách bấm

  • Khóa huyệt Nhị môn, bấm Khư hợp (Lâm quang, Tố ngư, Túc kinh, Túc lý…) trị trẻ nhỏ bị liệt chi dưới, vùng cổ yếu mềm.

Lưu ý

  • Tương đương vị trí huyệt Thận tích (của Châm cứu).
  • Huyệt này tác động trực tiếp đến vùng thắt lưng và thận, vì vậy liệt chi dưới do ảnh hưởng của cột sống thắt lưng và nhưng trường hợp xương mềm yếu, đi lại khó khăn nơi trẻ nhỏ, nên dùng huyệt này (vì ‘Thận chủ cốt (xương)’.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s