Huyệt Ung Môn

Huyệt Ung Môn nằm tại khe đốt sống thắt lưng 3 và 4 (L3 – L4) ra ngang 2 khoát. Khi tác động sẽ giúp trị lưng đau, bại liệt ở trẻ nhỏ.

Huyệt Ung Môn
Huyệt Ung Môn

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cân ngực – thắt lưng của cơ lưng to, cơ lưng dài, cơ ngang gai, cơ gian mỏm ngang, cơ vuông thắt lưng, cơ đáy chậu.
  • TK vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây sống – thắt lưng 3, 4, nhánh của đám rối thắt lưng.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn TK L2, L3.

Cách bấm

  • Day ấn.
  • Khóa huyệt Lâm quang, Tố ngư, Túc kinh, bấm huyệt Ung môn làm cho cổ cứng lên.

Lưu ý

  • Tương đương vị trí huyệt Khí hải du (của Châm cứu).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s