Huyệt Mạnh Chung

Huyệt Mạnh Chung nằm tại giữa bờ trên xương bả vai (sau lưng), bên Phải. Có tác dụng làm giãn gân cơ vai, giúp dễ thở, trị tay không giơ lên cao được, suyễn, động kinh.

Huyệt Mạnh Chung

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ thang, cơ trên gai, xương bả vai.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh của dây TK trên vai.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

Cách bấm

  • Bấm hoặc điểm nhẹ – không kích thích mạnh.
  • Cùng vị trí này ở bên Trái là huyệt Khôi thế 1.
  • Để cắt cơn suyễn (bất kể hàn hay nhiệt), có thể khóa Ngũ bội 1 + day bấm Mạnh chung (Khôi thế 1).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s