Huyệt Tam Phi

Huyệt Tam Phi nằm trên đầu sụn của sườn 9, bên Phải. Có tác dụng làm duỗi cơ bị co rút, trị bụng đầy hơi, làm 2 chân duỗi ra.

Huyệt Tam Phi
Huyệt Tam Phi

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ chéo to của bụng, các cơ gian sườn 9, dưới nữa là gan.
  • TK vận động cơ là dây TK liên sườn 9.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D9.

Cách bấm

  • 4 ngón tay bóp chặt phía sau lưng, ngón tay cái đè vào huyệt, làm sao cho ngón tay sờ đụng vào kẽ sườn, bấm móc vào khe sườn.
  • Không bấm (kích thích) ở bên Trái vì dễ gây ngất.
  • Huyệt này giúp trẻ nhỏ kích thích tiêu hóa, ăn được, ngủ được sau mỗi lần bấm.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s