Huyệt Tân Khương

Huyệt Tân Khương nằm tại khe giữa xương cùng 1 – 2 ngang ra 4 khoát, ở bờ trong cơ mông to. Trị đau thần kinh tọa, đầu lắc lư do chấn thương vào vùng hông bên phải, trẻ liệt chi dưới, cổ mềm yếu.

Huyệt Tân Khương
Huyệt Tân Khương

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ mông to, bờ dưới cơ mông nhỏ, trên bờ cơ tháp, bờ ngoài chỗ bám gân cơ lưng to.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mông trên và dây TK mông dưới, nhánh của đám rối cùng, nhánh của đám rối cánh tay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Cách bấm

  • Trị thần kinh tọa đau : bấm – day.
  • Trị cổ yếu : khóa huyệt Tố ngư – bấm Tân khương.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s