Huyệt Chu Cốt

Huyệt Chu Cốt nằm tại giữa khe đốt sống lưng 2 và 3 (D2 – D3). Vậy huyệt này có tác dụng gì thì mời bạn xem ngay bài viết dưới đây nhé.

Huyệt Chu Cốt
Huyệt Chu Cốt

Giải phẫu

  • Dưới da là cân cơ thang, gân cơ trám, hoặc gân cơ thoi, cơ gối cổ, cơ vai dài của lưng, cơ ngang gai, dây chằng gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não XI, các nhánh của đám rối cổ, các nhánh của TK sống.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2 và D3.

Tác dụng

  • Chỉ dùng để khóa (đè ngón tay vào) không cho máu dẫn xuống khi bấm huyệt Chí ngư.
  • Khóa huyệt Chu cốt, bấm Ngũ bội tay, sẽ dẫn kinh khí xuống ngón chân tương ứng phía đối nghịch (từ bên phải dẫn xuống bên trái và ngược lại).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s