Huyệt Đô Kinh

Huyệt Đô Kinh nằm tại giao điểm của đường nối từ mỏm cùng vai đến ổ nách sau, phía sau ổ khớp xương cánh tay. Hoặc để sát cánh tay vào nách, do từ đầu lằn chỉ (nếp) nách sau thẳng lên 2 khoát.

Huyệt Đô Kinh
Huyệt Đô Kinh

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ Delta (gần bờ dưới) khe giữa cơ tròn to và bé, phần dài cơ 3 đầu cánh tay, cơ dưới vai.
  • TK vận động cơ là dây TK mũ, các nhánh dây TK vai trên, nhánh của dây TK quay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

Tác dụng

  • Trị tay không dơ lên cao được.
  • Đau khớp vai, Vai cử động bị hạn chế.

Cách bấm

  • Day ấn hướng lên phía trên.

Lưu ý:

  • Tương đương vị trí huyệt Kiên trinh (của châm cứu).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s