Huyệt Trụ Cột

Huyệt Trụ Cột nằm tại khe giữa đốt sống cổ 6 – 7 (C6 – 7). Có tác dụng giải cảm, vai đau, lưng đau, cổ cử động khó khăn. Vậy cách bấm huyệt này thế nào thì mời bạn xem bài viết dưới đây nhé.

Huyệt Trụ Cột
Huyệt Trụ Cột

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là gân cơ thang, gân cơ trám, gân cơ răng bé sau-trên, cơ gối đầu, cơ gian gai, cơ ngang gai, dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não số XI, các nhánh đám rối cổ, các nhánh của TK sống.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C5.

Cách bấm

  • Day nhẹ.

Lưu ý:

  • Tương đương vị trí huyệt Sùng cốt ( của Châm cứu).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s