Huyệt Khô Thốn

Huyệt Khô Thốn khi được tác động sẽ giúp trị bụng phình trướng và làm cho chân duỗi thẳng ra. Vậy huyệt này nằm ở vị trí nào và cách bấm huyệt ra sao thì mời bạn xem bài viết dưới đây nhé.

Huyệt Khô Thốn
Huyệt Khô Thốn

Vị trí

  • Đỉnh mào chậu xuống 4 khoát (dưới huyệt Khiên thế 2 khoát), hơi xéo vào trong.

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cung đùi Fallope, khe cơ lược và cơ khép nhỡ, cơ khép bé và cơ bịt.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK bịt.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L2.

Tác dụng

  • Trị bụng phình trướng.
  • Làm cho chân duỗi thẳng ra.

Cách bấm

  • Day – Bấm.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s