Huyệt Nhất Thốn

Huyệt Nhất Thốn nằm ở đỉnh mắt cá chân trong xuống 4 khoát, ra sau 1 khoát. Trên đường tiếp giáp da gan chân – mu chân (giữa đường thẳng nối từ bờ gân gót đến ngón chân cái).

Huyệt Nhất Thốn
Huyệt Nhất Thốn

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là khe giữa gân cơ cẳng chân sau và gân cơ gấp dài các ngón chân, gót của xương gót.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L 4.

Tác dụng

  • Trị thần kinh tọa (hông) đau, nhất là đau từ mông lan xuống gót chân (do S1 bị chèn ép).

Cách bấm

  • Khóa huyệt Kim quy + bấm huyệt Nhất thốn.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s