Huyệt Chí Đắc

Huyệt Chí Đắc nằm tại đầu trên của nhân trung, ngay chính giữa khe, nơi chỗ lõm sát ngay chân mũi. Khi tác động huyệt giúp cấp cứu bệnh nhân bị ngất xỉu, liệt mặt, méo vùng môi trên….

Huyệt Chí Đắc
Huyệt Chí Đắc

Giải Phu:

  • Dưới da là cơ vòng môi trên.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não số VII.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi dây TK sọ não số V.

Tác Dụng:

  • Dùng trong cấp cứu lúc ngất.
  • Trị liệt mặt (liệt dây TK VII ngoại biên), méo vùng môi trên (nhân trung).
  • Dùng để giải các kích thích do bấm huyệt ở vùng vai và lưng (sau khi bấm huyệt xong, do kích thích đưa vào nhiều, bệnh nhân cảm thấy 2 vai và vùng sau lưng mỏi, bứt rứt khó chịu…).

Cách Bấm:

  • Bàn tay trái hoặc phải đè lên đỉnh đầu (giữ cho đầu, mặt  không bị lắc), ngón tay cái để dựa theo đầu mũi, bấm nhẹ, đẩy lên xuống, không day mạnh.

Ghi Chú:

  • Một trong 12 huyệt căn bản.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s