Huyệt Chí Tôn

Huyệt Chí Tôn nằm tại chỗ lõm giữa rãnh môi – cằm, phía dưới bờ môi dưới, trên đường thẳng giữa cằm. Được dùng trị miệng méo. Hàm dưới cứng không há ra được. Giải huyệt vùng ngực, bụng.

Huyệt Chí Tôn
Huyệt Chí Tôn

Giải Phu:

  • Huyệt ở giữa cơ vuông cằm, dưới bờ dưới cơ vòng môi, trên bờ trên cơ chòm râu – cằm.
  • TK vận động cơ các nhánh cổ – mặt của   dây thần kinh sọ não số VII.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi dây TK sọ não số V.

Cách Bấm:

  • Một tay để lên đỉnh đầu (giữ cho đầu, mặt  không bị lắc), ngón tay để thẳng vào chỗ lõm nhất của cằm, day nhẹ lên xuống.
  • Giải huyệt vùng ngực, bụng: Khóa huyệt Chí cao hoặc huyệt Cao thống (nếu yếu tim), day ấn huyệt Chí tôn.

Ghi Chú:

  • Tương đương huyệt Thừa tướng (của châm cứu).
  • Nơi hội của nhánh sau và nhánh trước đường kinh Ngũ bội 1 tay.
  • Một trong ‘12 huyệt căn bản’.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s