Huyệt Án Tinh

Huyệt Án Tinh nằm ở đuôi lông mày chếch lên trên 1 khoát. Tác động huyệt này giúp làm sáng mắt, trị đầu đau và vùng thái dương đau. Vậy cách bấm huyệt này ra sao thì mọi người xem câu trả lời trong bài dưới đây nhé.

Huyệt Án Tinh
Huyệt Án Tinh

Giải Phẫu:

  • Dưới huyệt là bờ ngoài cơ vòng mi, phần bám vào da cung mày của cơ trán, xương trán.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây mặt.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh sọ não V.

Cách Bấm:

  • Day nhẹ hướng lên ↑ (đau trên vùng đầu).
  • Day nhẹ hướng xuống ↓ đuôi mắt.
  • Day nhẹ hướng về → thái dương (vùng thái dương đau).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s