Huyệt Mạch Tiết

Huyệt Mạch Tiết nằm ở mu khớp 1 ngón chân cái (1) xuống 0,5 khoát. Tác động vào huyệt này giúp làm hạ sốt và giảm huyết áp. Mời bạn xem cách thực hiện trong bài dưới đây nhé.

Huyệt Mạch Tiết
Huyệt Mạch Tiết

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là xương đốt 2 ngón chân cái (1).
  • TK vận động cơ là nhánh các nhánh của dây chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Tác dụng

  • Trị suyễn nóng (nhiệt).
  • Làm hạ huyết áp.
  • Làm hạ sốt (nhiệt – nóng), sốt cao co giật.

Cách bấm

Khóa Khô khốc 2 + khóa gân gót Achile, rồi dùng ngón tay cái vừa đè mạnh vào huyệt Mạch tiết vừa vuốt (kéo) xuôi từ trên xuống 5 – 7 lần.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s