Huyệt Thủy Phân

Tên khác: Phân Thủy, Trung Thủ, Trung Thủy

Huyệt Thủy Phân có tác dụng Vận Tỳ thổ, lợi Thuỷ thấp. Chủ trị bụng sôi, bụng và quanh rốn đau, phù thũng, cổ trướng.

Tên Huyệt:

Huyệt có tác dụng làm cho nước (thủy) tiêu đi (phân), vì vậy gọi là Thủy Phân.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 9 của mạch Nhâm.

+ Là huyệt có tác dụng tháo nước ra khỏi cơ thể.

Vị Trí:

Lỗ rốn thẳng lên 1 thốn.

Giải Phẫu:

Huyệt ở trên đường trắng. Sau đường trắng là mạc ngang, phúc mạc, vào sâu là tụy tạng và tá tràng hoặc tử cung khi có thai 8-9 tháng.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D10.

Châm Cứu:

Châm thẳng sâu 0, 3 – 1, 5 thốn. Cứu trên 20 phút.

Ghi Chú:

Chữa phù và cổ trướng chỉ cứu, không châm.

Có thai nhiều tháng không châm sâu.

Nếu lỡ ngộ châm làm cho người bệnh bị phù thũng, nên châm 2 huyệt Thiên Xu và Hoang Du để giải . Có thể dùng vị thuốc Huyết Kiệt hoặc Hòe Hoa, tán bột, dán vào đó cũng được (Danh Từ Huyệt Vị Châm Cứu).

Tham Khảo:

“Có thầy thuốc chữa bệnh thủy thũng cho họ Lý, cho uống thuốc đã lâu không hiệu quả. Một hôm, bỗng nhiên cứu huyệt Thủy Phân và Khí Hải, hôm sau thấy mặt hết phù” (Châm Cứu Tư Sinh Kinh).

Nguồn YDVN

https://shopee.vn/suckhoevang24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s