Huyệt Thủy Tuyền

Huyệt Thủy Tuyền có tác dụng sơ tiết hạ tiêu, thông điều kinh huyết. Chủ trị kinh nguyệt rối loạn, tử cung sa, tiểu khó, cận thị, gót chân đau, thống kinh.

Tên Huyệt:

Huyệt ở gót chân, thuộc địa; Huyệt là Khích huyệt của kinh Thận, là nơi Thận khí tụ tập và xuất ra như con suối, vì vậy gọi là Thủy Tuyền (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 5 của kinh Thận.

+ Huyệt Khích của kinh Thận.

+ Huyệt dùng để châm trong trường hợp Thận khí bị rối loạn.

Vị Trí:

Thẳng dưới huyệt Thái Khê 1 thốn, trên xương gót chân, bờ sau gân gấp dài ngón chân cái.

Giải Phẫu:

Dưới da là bờ sau gân gấp dài ngón chân cái, chỗ bám của cơ dạng ngón cái và gân gót chân, rãnh gót của xương gót chân.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 3 – 0, 5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

Nguồn YDVN

https://shopee.vn/suckhoevang24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s