HUYỆT MỐC ĐỒ HÌNH – Phân biệt các loại đồ hình trong Diện Chẩn


HUYỆT MỐC ĐỒ HÌNH – Phân biệt các loại đồ hình trong Diện Chẩn

1. ĐỒ HÌNH DƯƠNG:

ĐH Dương diễn tả mặt sau cơ thể vì mặt sau cơ thể theo Đông y thuộc Dương. Dùng để dò tìm sinh huyệt các bệnh thuộc vùng này.

 • Đỉnh đầu: 103
 • Chẫm: 106
 • Tai: 332
 • Cột sống cổ: 108 – 26
 • Cột sống lưng trên (cột sống ngực): 26 – 189
 • Cột sống thắt lưng: 189- 23
 • Cột sống cùng: 23 – 173
 • Mõm cụt: 173-143.
 • Mõm vai: 65
 • Nách: 179
 • Khuỷu tay (cùi chỏ): 98
 • Cổ tay: vùng 130- Ngón tay cái: 180
 • Ngón tay trỏ: dưới 180
 • Ngón tay giữa: 460
 • Ngón tay áp út: 459
 • Ngón tay út: 60
 • Thắt lưng: 1
 • Eo: 61
 • Mông: 5
 • Đầu gối: 270 
 • Khoeo chân: 29
 • Cổ chân: 347
 • Gót chân: 127
 • Ngón chân cái: 254
 • Ngón chân trỏ: 255
 • Ngón chân giữa: 256
 • Ngón chân áp út: 257 
 • Ngón chân út: 292
 • Dương vật: 19 – 53.

2. ĐỒ HÌNH ÂM:

ĐH Âm diễn tả mặt trước cơ thể vì theo Đông y thi mặt trước cơ thể thuộc Âm. Dùng để dò tìm sinh huyệt các bệnh thuộc vùng này.

 • Đỉnh đầu: 557
 • Giữa mí tóc trán: 126 
 • Mắt: vùng 175
 • Mũi: 103 – 26
 • Môi miệng: vùng 8
 • Mõm vai: 88 
 • Cùi chỏ: 28
 • Cổ tay: vùng 133
 • Ngón tay cái: 61
 • Ngón trỏ: vùng 35
 • Ngón giữa: vùng 7
 • Ngón áp út: 29 
 • Ngón út: 85  
 • Vú: vùng 12   
 • Rún: 1
 • Gối: 9
 • Cổ chân: vùng 156
 • Gót chân: 156
 • Ngón chân út: 293
 • Ngón áp út: 346
 • Ngón giữa: 345
 • Ngón trỏ: 344
 • Ngón cái: 343.

3. ĐỒ HÌNH TRẮC DIỆN:

 • Đỉnh đầu: 215
 • Gáy: vùng 555
 • Mõm vai: 88
 • Thắt lưng: 275
 • Mông: 63P
 • Mõm cụt: 94

4. ĐỒ HÌNH ĐỊNH KHU VÕ NÃO:

 • Ngón chân út: 26
 • Ngón áp út: 240
 • Ngón giữa: 65
 • Ngón trỏ: 26/97
 • Ngón cái: 97
 • Gối: vùng 175
 • Mõm cụt: 126
 • Mông: vùng 219
 • Thắt lưng: 560
 • Vai: 564
 • Chỏ: vùng mí tóc mai gặp tuyến I
 • Cổ tay: 191
 • Ngón tay út: 191
 • Ngón áp út: 185
 • Ngón giữa: 195
 • Ngón trỏ: 177
 • Ngón cái:183
 • Gáy: 16
 • Mũi: 138
 • Môi miệng: 79
 • Cằm: 14
 • Hầu họng: 277.

5. ĐỒ HÌNH NỘI TẠNG:

5.1)      Các huyệt điều chỉnh chức năng cho các nội tạng:

 • Can ( gan): 50
 • Tâm (tim): 189
 • Tỳ (Tụy và Lách): 7, 37.
 • Phế (phổi): 3, 13
 • Thận: 17, 300
 • Đởm (mật): 41
 • Tiểu trường (ruột non): 22
 • Vị (dạ dày, bao tử): 39
 • Đại trường (ruột già): 104
 • Bàng quang (bọng đái): 87

5.2)      Các vùng huyệt giới hạn các tạng phủ (tương đối):

 • Gan: 58-279-28-63M-K.IX
 • Tim: xung quanh 189
 • Lách: xung quanh 37
 • Tụy: 37-39-113-7-511+
 • Phổi: 34-61-39-133-28-180
 • Thận: 17-38-29-222
 • Ống dẫn tiểu (niệu quản): 29-85-156
 • Mật: xung quanh 41
 • Ruột non: xung quanh viền môi trên và vùng 222-156-22
 • Dạ dày: 290-61-39-113-63
 • Tá tràng: 63-, 7+
 • Ruột già: chạy từ 104+ lên 50 xuống 63 qua 70 xuống 104- vào 22 
 • Trực tràng: 22-521.

Tác Giả: Lương Y Tạ Minh

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.