Huyệt Ấn Lâm


Huyệt Ấn Lâm

Huyệt Ấn Lâm nằm tại giữa lông mày, bên Phải. Khi tác động huyệt này sẽ giúp trị đầu đau, trán đau, khủy tay đau. Giải kích thích do bấm huyệt ở vùng vai và tay bên Trái.

Huyệt Ấn Lâm
Huyệt Ấn Lâm

Giải Phẫu:

 • Dưới huyệt là cơ mày, cơ tháp, cơ trán, cơ vòng mi. Dưới nữa là xương trán.
 • TK vận động cơ do các nhánh của dây thần kinh mặt.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh sọ não V.

Phối Hợp:

Hợp với huyệt Nhị tuế và Vũ hải có tác dụng đối với giấc ngủ:

 • Kích thích mạnh có tác dụng làm tỉnh ngủ.
 • Kích thích nhẹ có tác dụng làm dễ ngủ.

Khóa huyệt Chí đắc ấn vào huyệt Ấn lâm trị mũi nghẹt  (nghẹt bên nào, kích thích bên đó).

Cách Bấm:

 • Day nhẹ lên xuống.
 • Dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp vào vùng huyệt, sao cho huyệt nằm ở giữa vùng bóp, cùng lúc ngón cái đẩy lên, ngón trỏ kéo xuống nhịp nhàng; kích thích mạnh hoặc nhẹ tùy theo yêu cầu.

Ghi Chú:

 • Tương đương vị trí huyệt Ngư yêu (của châm cứu).
 • Cùng vị trí này ở bên Trái gọi là huyệt Mạnh không. Huyệt này cũng liên hệ với vùng khủy tay bên phải.
 • Nếu coi lông mày là vùng phản chiếu của cánh tay, thì vùng giữa chân mày tương ứng với khủy tay.
 • Trên lâm sàng, điều trị bệnh ở vùng khủy tay bên phải, khi cần dẫn máu vào khủy tay: khóa huyệt Cao thống, day ấn huyệt Ấn lâm. 

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Leave a Reply

Your email address will not be published.