Huyệt Khô Lư


Huyệt Khô Lư

Huyệt Khô Lư nằm ở cuối đuôi mắt Trái thẳng xuống gặp cung gò má là huyệt. Khi tác động huyệt này có thể giúp tay ngừng run.

Huyệt Khô Lư
Huyệt Khô Lư

Giải Phẫu:

  • Dưới huyệt là bờ dưới cơ vòng miệng, cơ vuông môi trên.
  • Dưới nữa là xương gò má và xương hàm trên.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mặt và nhánh dưới hố mắt của dây TK sinh ba.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi dây TK sọ não số V.

Cách Bấm:

  • Chỉ day nhẹ – Không bấm mạnh.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Leave a Reply

Your email address will not be published.