Huyệt Án Cốt


Huyệt Án Cốt

Huyệt Án Cốt nằm tại đỉnh góc trên – trước mắt cá chân trong lên 4 khoát. Được dùng trị lưng vẹo. Lưng lệch hoặc lồi qua một bên.

Huyệt Án Cốt
Huyệt Án Cốt

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là bờ trong xương chầy, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân sau.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

Cách bấm

  • Khóa Khô khốc 3 + huyệt Án cốt, day tròn 7 cái, đẩy lên, làm nhiều lần.

Lưu ý

  • Chỉ kích thích ở chân bên Phải.
  • Nếu lưng vẹo qua bên phải, không được bấm huyệt Án cốt bên trái mà phải khóa (bóp) vào vùng thăn thịt 2 bên cột sống – vùng D3 bên lành (không vẹo), rồi bóp vào vùng thăn thịt thẳng hố nách sau dài xuống đến khoảng lưng (D) 12 (huyệt Hồi sinh thân thể) để trả cơ lưng và cột sống cho ngay.
  • Cần kiên nhẫn điều trị có thời gian mới điều chỉnh được chỗ gù.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Leave a Reply

Your email address will not be published.