Huyệt Ngũ Thốn 2 – Huyệt Trị Táo Bón Và Đại Tiện Bí


Huyệt Ngũ Thốn 2 – Huyệt Trị Táo Bón Và Đại Tiện Bí

Huyệt Ngũ Thốn 2 nằm ở đỉnh mắt cá chân trong ra phía sau 2 khoát, lên thẳng trên 4 khoát. Được dùng trị đại tiện bí, táo bón.

Huyệt Ngũ Thốn 2
Huyệt Ngũ Thốn 2

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là gân gót chân, cơ dép, cơ duỗi dài các ngón chân, cơ chầy sau, màng gian cốt.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

Cách bấm

  • Khóa Khô khốc 2 + day nhẹ huyệt Ngũ thốn 2 bên chân Phải.
  • Trường hợp táo bón nặng, lâu ngày, hoặc muốn kích thích cho đại tiện nhanh và mạnh: Khóa Khô khốc 3 + day Ngũ thốn 2, day tròn, đẩy lên, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm dồn từ huyệt này dọc lên trên (tối đa 3 khoát)

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Leave a Reply

Your email address will not be published.