Huyệt Tứ Phùng


Huyệt Tứ Phùng


Tên khác Tứ Trung Phùng

Huyệt Tứ Phùng nằm ở đốt giữa của 4 ngón tay. Điểm giữa lằn chỉ gấp mặt trước của khớp đốt 1, 2 của các ngón tay 2, 3, 4, 5. Trị ho gà, trẻ nhỏ tiêu hóa kém, cam tích, khớp ngón tay viêm, giun ở ruột.

Huyệt Tứ Phùng
Huyệt Tứ Phùng

XUẤT XỨ

Kỳ Hiệu Lương Phương.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHÂM CỨU

Dùng kim Tam lăng châm nặn ra máu hoặc nước vàng.

GIẢI PHẪU

Dưới huyệt là gân cơ gấp chung các ngón tay, khe khớp đốt 1 và 2 của ngón tay

Thần kinh vận động cơ do các nhánh của dây thần kinh giữa và thần kinh trụ. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7 và C8.

PHỐI HỢP HUYỆT

1. Phối Hợp Cốc (Đtr.4) + Nội Quan (Tb.6) trị ho gà (Châm Cứu Học Thượng Hải).

2. Phối Túc Tam Lý (Vi.36) trị trẻ nhỏ tiêu hóa kém (Châm Cứu Học Thượng Hải).

3. Phối Dương Lăng Tuyền (Đ.34) (Đ.34) + Đốc Du (Bq.16) + Linh Đài (Đc.10) + Nội Quan (Tb.6) + Trung Quản (Nh.12) + Túc Tam Lý (Vi.36) trị bụng đau do giun (Hiện Đại Châm Cứu Y Án Tuyển).

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Leave a Reply

Your email address will not be published.