Category: Sức Khỏe

 • Chữa Viêm Đầu Xương Các Ngón Tay Bằng Diện Chẩn

  I. Lưu ý trước khi chữa bệnh 1. Chống chỉ định (Khi bệnh nhân đang có các bệnh sau thì tránh dùng các huyệt như): Vùng nhân trung và môi có mụn bọc đầu, tránh châm huyệt: 19.Nếu có lở loét (Như loét bao tử), tránh dùng huyệt: 17.Người có huyết áp cao, tránh dùng […]

 • Chữa Lỡ Phao Móng Tay Bằng Diện Chẩn

  I. Lưu ý trước khi chữa bệnh 1. Chống chỉ định (Khi bệnh nhân đang có các bệnh sau thì tránh dùng các huyệt như): Vùng nhân trung và môi có mụn bọc đầu, tránh châm huyệt: 19.Nếu có lở loét (Như loét bao tử), tránh dùng huyệt: 17.Người có huyết áp cao, tránh dùng […]

 • Chữa Khó Thở Do bị Ngộp Bằng Diện Chẩn

  I. Lưu ý trước khi chữa bệnh 1. Chống chỉ định (Khi bệnh nhân đang có các bệnh sau thì tránh dùng các huyệt như): Vùng nhân trung và môi có mụn bọc đầu, tránh châm huyệt: 19.Nếu có lở loét (Như loét bao tử), tránh dùng huyệt: 17.Người có huyết áp cao, tránh dùng […]

 • Chữa Khó Thở Bằng Diện Chẩn

  I. Lưu ý trước khi chữa bệnh 1. Chống chỉ định (Khi bệnh nhân đang có các bệnh sau thì tránh dùng các huyệt như): Vùng nhân trung và môi có mụn bọc đầu, tránh châm huyệt: 19.Nếu có lở loét (Như loét bao tử), tránh dùng huyệt: 17.Người có huyết áp cao, tránh dùng […]